Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Den første Geneve-konvention dannede grundlaget for Røde Kors, der som den eneste organisation er skrevet ind i konventionerne. Det giver Røde Kors et særligt mandat, og vi har derfor en forpligtelse til og en mission om, at formidle indholdet af Geneve-konventionerne. Det gør vi gennem oplæg om krigens regler.

KRIGENS REGLER – IHL

IHL står for International Humanitarian Law – på dansk Den humanitære folkeret også kaldet krigens regler. IHL er den lovgivning, der gælder i væbnet konflikt og krig, og har til formål at mindske menneskelig lidelse. Reglerne for krig er specificeret, nedskrevet og underskrevet i det, vi kender som Geneve-konventionerne.

Folkeskoler, gymnasier og aftenskoler kan bestille et gratis oplæg om krigens regler hos den gruppe frivillige, der rejser rundt og fortæller om krigens regler.

Kontakt os på rkh.ihl@rodekors.dk for at høre mere om mulighederne.

BLIV FRIVILLIG

Hvad forventer vi af dig?  

Som frivillig hjælper man med at udarbejde materiale, og holde oplæg, lave dilemmaspil, opstille udstillinger etc. om Krigens regler. I IHL-gruppen bliver du klædt godt på til at fortælle om Røde Kors’ arbejde og om Geneve-konventionerne. Du bliver en del af et meget aktivt team af frivillige formidlere, som løbende udvikler formidlingen i samarbejde med Røde Kors’ internationale afdeling.

Hvor og hvornår skal du hjælpe?  

Aktiviteterne foregår primært i dagtimerne. Derfor søger vi frivillige som studerer, eller har et job, hvor de indimellem kan holde fri i dagtimerne. Derudover er det en fordel, at man har en eller anden form for kendskab til den humanitære folkeret på forhånd. Typisk er man en gruppe på 2-3 frivillige om hvert oplæg/event.  

Hvis du gerne vil høre mere om muligheden for at blive frivillig, må du vildt gerne kontakte os på rkh.ihl@rodekors.dk 

Jeg vil gerne høre mere om at være frivillig