Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Kvindenetværket er et tilbud til kvinder, som har været udsat for vold i nære relationer. Frivillige kvinder giver hjælp til selvhjælp, så deltagerne rustes til at klare deres nye hverdag. Det gør vi ved at være nærværende og hjælpe med praktisk støtte. Det kan være, at du har brug for en samtalepartner, en bisidder, én der kan hjælpe med at pakke flyttekasser ud, eller hjælpe dig med at søge uddannelse – måske noget helt andet.

Brugere af Kvindenetværket er ofte kvinder, der står i en udsat livssituation og mangler et socialt netværk. Med udgangspunkt i den enkelte kvindes ønsker, familieforhold og sproglige kompetencer, skaber vi et match med en af de frivillige i netværket.

Kvindenetværket arrangerer en lang række fælles aktiviteter for vores brugere, deres børn og de frivillige. 

BLIV FRIVILLIG

Mange voldsramte kvinder oplever, at de bliver socialt isoleret. De mister ofte al kontakt til deres familie og venner, og har derfor ikke noget netværk at støtte sig til. De udgør en særligt sårbar gruppe, som de frivillige i Kvindenetværket hjælper.

Hvad forventer vi af dig?  

Som frivillig kontaktkvinde skal du være indstillet på at fungere som en fortrolig samtalepartner, som sparringspartner, en at følges med eller en der kan assistere med praktiske gøremål med udgangspunkt i princippet om hjælp til selvhjælp. Du skal være moden og have overskud til at være noget for andre. Du skal desuden have et åbent sind og være god til at lytte.

Røde Kors sørger for, at de frivillige i netværket er klædt på til opgaven via kurser og temadage.

Hvor og hvornår skal du hjælpe? 

Du og kvinden mødes 2-4 gange om måneden i et par timer, gennem et års tid. Måske mødes i hjemme hos kvinden, på en cafe eller går en tur hvor I over en kop kaffe taler om stort og småt. Nogle kvinder har særlig brug for vejledning til at navigere i det danske system og nogle gange kan der være behov for at du som bisidder deltager ved forskellige møder med fx kommunen, for at støtte kvinden som et par ekstra ører og en tryg relation. Kvindernes behov kan være meget forskellige, og sammen med teamlederne aftaler I nærmere om, hvordan jeres match skal forløbe.

Hvis du vil være med, så kontakt de frivillige ledere på rkh.qnet@rodekors.dk

Jeg vil gerne høre mere om at være frivillig