Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Bestyrelse

Røde Kors Hovedstaden ledes af en bestyrelse, der vælges ved afdelingens generalforsamling.

Bestyrelsen, som udgøres af frivillige, har det endelige ansvar for afdelingens opgaver og har desuden til opgave at forvalte afdelingens økonomi.

Det er bestyrelsen, der har ansvaret for afdelingens virke, og den væsentligste opgave for bestyrelsen er derfor at skabe helhed og udmønte politikker for Røde Kors Hovedstaden.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Du kan kontakte bestyrelsen på hovedstaden@rodekors.dk.

Formand
Mathias Mølsted
Næstformand
Per Møller Janniche
Kasserer
Torben Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Karine Arnstedt
Bestyrelsesmedlem
Lene Vendelbo
Bestyrelsesmedlem
Anne-Kristine Moody Jakobsen
Bestyrelsesmedlem
Sara Lisberg
Bestyrelsessuppleant
Gittemay Petersen

Årsberetning og regnskab