Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Deltagere, frivillige, eksperter og samarbejdspartnere har været med om bordet, mens Røde Kors Hovedstadens bestyrelse udformede retningen for de kommende års sociale indsatser. Resultatet er en ambition, som viser vejen videre, og et dokument med målsætninger og metoder, som gør det muligt at nå i mål med at hjælpe så mange som muligt.

– Ambitionen beskriver, hvad vi vil som organisation, og hvordan vi arbejder. Den er vores kompas for de kommende års sociale indsatser, fortæller bestyrelsesformand Mathias Mølsted Andersen og fortsætter:

– Den nye ambition bygger videre på alt det, vi gør godt i dag og sætter samtidig særligt fokus på, hvilken retning, vi gerne vil arbejde videre i.

FOKUS PÅ PARATHED

Vores rolle som beredskabsorganisation fylder mere i den nye ambition, hvor vi blandt andet skriver at vi er parate til at handle, hvor vi ser behovene lokalt.

– Røde Kors skal i højere og højere grad være en beredskabsorganisation, og vi i hovedstaden forsøger altid at sætte de indsatser i værk, som vi ser behov for i vores lokalområde. De seneste år har vi vist, at vi er en stærk samarbejdspartner i forbindelse med corona-pandemien, flygtningestrømmen fra Ukraine og den tragiske hændelse i Fields. Med ambitionen lægger vi op til fortsat at kunne træde til, når der opstår et behov, siger Mathias.

TRE FOKUSOMRÅDER FOR INDSATSERNE

I den nye sociale ambition er der fokus på særligt tre områder:

  • Vi udvider netværk
  • Vi støtter ved psykisk sårbarhed
  • Vi hjælper i livets overgange

Alle vores nuværende indsatser passer ind i de tre fokusområder, og kommende aktiviteter skal også understøtte de målsætninger vi har om at hjælpe i de tre kategorier, forklarer bestyrelsesformanden.

Du kan læse mere om fokusområderne her 

MANGFOLDIGHED OG DELTAGERINDDRAGELSE SKAL FYLDE MERE

Sammen med den relativt korte ambitionstekst følger også et længere dokument, hvor Røde Kors Hovedstadens værdier, metoder og målsætninger er beskrevet. Dette skal – modsat ambitionen – løbende kunne opdateres, efterhånden som vi får nye erfaringer.

– Det er både en samling af de principper, der ligger til grund for hele Røde Kors-bevægelsen og særlige målsætninger for vores lokale organisation, fortæller Mathias og fortsætter:

– Som noget nyt har vi valgt især at sætte fokus på vores arbejde med systematisk at inddrage vores deltagere i organisationens arbejde – deltagere skal høres både i den daglige gang i indsatserne og i udvikling af nye aktiviteter. Ligesom vi skal blive bedre til at understøtte en mangfoldig organisation, som kan afspejle det lokalsamfund, vi er en del af og rumme flere i vores fællesskab.

Illustration til ambition for sociale arbejde