Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden
Instruktør udfører førstehjælp på dukke ved kursus i førstehjælp.

Hele pakken

Kursusbeskrivelse

Vores længste førstehjælpskursus, hvor der over to kursusdage veksles mellem teori og praktiske øvelser.

Kurset kommer hele vejen rundt om fysisk og psykisk førstehjælp med rigeligt tid til gennemgang og praktiske øvelser.

Hele pakken har samme indhold som Udvidet kursus, men er godkendt for medarbejdere med særligt ansvar.

Formål

Formålet med Hele pakken er, at kursisten lærer at:

 • Handle ud fra førstehjælpens fire hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.
 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, som er eller kan udvikle sig til livstruende situationer
 • Skabe sikkerhed og vurdere den tilskadekomnes tilstand
 • Tilkalde hjælp og modtage samt handle på råd og vejledning via regionernes akuttelefoner
 • Yde psykisk førstehjælp på stedet
 • Yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet,
 • Yde førstehjælp til akut opståede sygdomme og være parat til at reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand.

Praktiske øvelser

 • Brug af hjertestarter
 • Genoplivning
 • Stabilt sideleje
 • Nødflytning
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejen hos en voksen person
 • Symptomer på blodprop i hjertet og hjerne og begreberne stroke og slagtilfælde
 • At skabe sikkerhed ved fx: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brand
 • Forbrændinger, forgiftninger og ætsninger, der er forårsaget af indånding, indtagelse, stænk i øjet og/eller hudpåvirkning
 • Skader på bevægeapparatet, knoglebrud, led der er skredet, forstuvninger, brud på hofte og/eller bækken
 • Førstehjælp ved hovedskader, hjernerystelse, åbent og lukket kraniebrud, blødning mellem hjerne og kranie
 • Førstehjælp ved massive blødninger, indre blødninger og øvrige blødninger. Forebyggelse af kredsløbssvigt. Anvendelse af tourniqet
 • Førstehjælp ved småskader som fremmedlegemer, tandskader, næseblod, mindre forbrændinger, ætsninger og lignende.
 • Akutopståede sygdomme
 • Livstruende blødninger.

Kursusmateriale

Kursusmateriale til at tage med hjem.

Kompetencer

Efter kurset vil deltagerne kunne:

 • Tilkalde hjælp
 • Håndtere en bevidstløs person
 • Foretage basal genoplivning
 • Anvende en hjertestarter (AED)
 • Genkende symptomer og forskellige sygdomme herunder blodprop i hjertet og hjernen (slagtilfælde/ stroke), epilepsi og diabetes
 • Yde førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene
 • Yde førstehjælp ved ulykker
 • Yde førstehjælp ved akut opståede sygdomme
 • Yde førstehjælp ved store og små blødninger
 • Yde førstehjælp ved skader på bevægeapparatet, herunder knoglebrud og forstuvninger
 • Yde førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger
 • Yde førstehjælp ved hovedskader
 • Udføre psykisk førstehjælp.

Bevis

Der udstedes kursusbevis fra Dansk Førstehjælpsråd, som overholder retningslinjerne fra Det Europæisk råd for genoplivning (ERC).

Opfyldelse af krav

Dette kursus er godkendt i forbindelse med uddannelse af chauffører og af personer med særligt ansvar i eksempelvis Hæren og Søværnet.

Deltagerantal

Op til 16 deltagere.

Varighed

Kurset varer 12 timer og afholdes over to dage.

Pris

810 kr. per person v. 16 deltagere. Prisen er eksklusive moms.

Kontakt

Har du spørgsmål, eller ønsker du at bestille et kursus, så ring til os på 30 62 86 10. Du kan også udfylde kontaktformularen nedenfor. Så ringer vi dig op.

Bliv ringet op om et kursus til din gruppe