Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Københavns Ældreråd

Københavns Ældreråd består af 25 medlemmer, som er direkte valgt af borgere over 60 år. Ældrerådsmedlemmer er valgt for en fireårig periode. Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af politiske, religiøse og interessebasserede organisationer. Ældrerådets formål er at varetage københavnere over 60 års, interesser. Herunder; at øge medindflydelse for kommunens ældre borgere. At høres i alle forslag, der vedrører borgere over 60 år i kommunen. At rådgive Borgerrepræsentationen i ældrepolitiske spørgsmål, herunder at formidle synspunkter mellem borgere over 60 år og politikerne om lokalpolitiske spørgsmål.

Kontakt

um@hhnielsen.dk – 52508260 – Ægirsgade 63 st. 2200 Nørrebro