Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Center for Demens - Lindehusene

Vi har to plejeafdelinger i huse tæt på hinanden. I det ene hus (afdeling A) bor 27 beboere, der alle primært er under 65 år. I det andet (afdeling B) bor 32 beboere på særligt skærmede demenspladser. Center for Demens har også et tilbud med åben rådgivning og et visiteret tilbud om fysisk og kognitiv træning. Vi har også Aktivitetscenter Huset for yngre hjemmeboende borgere med demens. Der er flere muligheder for at være frivillig i Center for Demens – Lindehusene, og dermed skabe glæde for mennesker med demens tæt inde på livet. Vores aftenhøjskole er et tilbud til mennesker med en demenssygdom sammen med deres pårørende, hvor du som frivillig kan være med til at skabe rammerne for hyggeligt samvær i samarbejde med en aktivitetsmedarbejder og andre frivillige. Plejehjemmet Lindehusene vil også altid gerne byde frivillige, der har lyst til at skabe glæde for beboerne, velkommen. Så har du lyst til at læse højt, male, gå turer eller noget helt andet, hører vi meget gerne fra dig!

Kontakt

centerfordemens@kk.dk – 23817575 – Center for Demens – Træning og rådgivning, Henrik Pontoppidans Vej 2B, 2200 Kbh. N.