Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

For at mindske de ældres frygt for for eksempelvis at falde, på anden måde komme til skade eller at være gået bort, uden at nogen opdager det, tilbyder vi et dagligt tryghedsopkald.

Tryghedsopkaldet varetages af en frivillig, og den ældre bliver ringet op på samme tidspunkt hver morgen eller formiddag, alle ugens syv dage. Ofte varer opkaldet kun et par minutter, og formålet er udelukkende at den ældre ved, at det vil blive opdaget, hvis der sker vedkommende noget.

Hvis det skulle ske at telefonen en dag ikke besvares, kontakter den frivillige tryghedsringer Aktivitetslederen, som tager affære. Der vil da blive taget kontakt til eventuel familie eller venner, socialcentre, hjemmepleje eller andre steder, hvor vi på forhånd har aftalt, at der forefindes adgang til borgerens hjem. I yderste tilfælde sendes Politiet ud med en låsesmed for at sørge for, at alt er, som det skal være. 

BLIV DELTAGER

Når du takker ja til tryghedsopkald, betyder det, at du bliver ringet op hver dag af den samme frivillige for at sikre, at du har det godt. Opkaldet er ganske kort, mellem 1-3 minutter, men det kan være med til at skabe tryghed og ro.

Målgruppen er dig som er 65+, bor alene, oplever at have begrænset socialt netværk og ikke modtager daglig hjemmepleje.

BLIV FRIVILLIG

Som frivillig i Tryghedsopkald ringer du til den samme borger hver morgen eller formiddag for at sikre, at vedkommende har det godt. Ved at foretage en ganske kort telefonopringning på 1-3 minutter, kan du som frivillig være med til at skabe tryghed og ro hos en ældre medborger.

Det er også muligt at være frivillig i Tryghedsopkald ved at passe vagttelefonen, som er den tryghedsfunktion, der gør, at vi altid når ud til den ældre, hvis den faste tryghedsringere en dag ikke kan få fat i sin opkaldsmodtager.

Hvad forventer vi af dig?  

Det kræver ingen særlig uddannelse eller baggrund at blive frivillig i Tryghedsopkald. Men det kræver, at du skal kunne ringe til opkaldsmodtageren på samme tidspunkt alle ugens dage, eller at du tager 1-2 vagter om måneden ved vagttelefonen. 

Vil du vide mere?

Vil du høre mere om tryghedsopkald? Så ring til os på 6043 5557 eller send os en mail på rkh.tryghedsopkald@rodekors.dk

DET GØR VI OGSÅ

Mulighederne for at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er mange. Send dit navn og nummer til rkh.frivillig@rodekors.dk, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig på vej.

Jeg vil gerne høre mere om at være frivillig

Jeg vil gerne have Tryghedsopkald

Bliv en del af Snaksammen

Tilmeld dig her

Fortæl for Livet

Læs mere her