Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Jens Peter Gøtze så for et par år siden en annonce for offerrådgivere i en avis, og den nu 54-årige overlæge på Rigshospitalet var nået en alder, hvor han syntes han havde overskud til at prøve noget nyt:

”Jeg tænkte, at det måtte være noget andet end lægegerningen, at jeg her ville komme ind i nogle rum, som er mere komplekse, og hvor der ikke er en pille, der ordner det hele. Jeg ville gerne prøve at manøvrere dér, hvor der ikke er en let løsning på noget som helst”, siger Jens Peter Gøtze.

Startskuddet kom med loven om etableringen af Offerådgivningen i 1998. Selve jubilæumsdagen er den 25. juni. I løbet af organisationens levetid har man udvidet tilbuddet til også at gælde vidner og pårørende til ofre for kriminalitet eller ulykke som eksempelvis ofre for skyderiet i Fields sidste år. I dag finder man frivillige offerrådgivere over hele landet.

Størstedelen af rådgivningen foregår på telefon 2120 9170, men Offerrådgivningen i Hovedstaden tilbyder også rådgivning ved fysisk fremmøde. Telefonen har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året – uden undtagelse. Jens Peter Gøtze har som overlæge en travl og lang dag, så han har valgt at byde ind med rådgivningstimer om natten og i weekenden:

”Nogle går i haven, jeg gør det her”, siger han. Og familien har accepteret det. Hans børn på 13 og 17 synes det er sejt, at han gør det.

Som læge er han vant til at tale med mennesker, som har det skidt:

”Men det nye for mig var, at det var telefonrådgivning. Når man på hospitalet sidder fysisk over for et andet menneske, kan man afkode meget. Man får en masse information forærende. Det får man ikke med et andet menneske i røret, og man skal være endnu mere ydmyg, for der er en masse man ikke ved. Det kan være, at der sidder et offer i total indre opløsning, men som fører en velorkestreret samtale. Eller det modsatte,” siger Jens Peter Gøtze.

Men selvom han synes, at Offerrådgivningen er en god hjælp for en enorm spændvidde af ofre, så er der også nogle, der er svære at hjælpe:

 

”Vi kunne nok blive bedre til at forstå mennesker med en anden etnisk baggrund. Jeg er udfordret, fordi min klassiske danske hjerne og uddannelse ikke altid slår til,” siger Jens Peter Gøtze, som håber på, at man også vil kunne få arabisktalende rådgivere.

Offerrådgivningen. Vi er her, og vi lytter.

FAKTA OM OFFERRÅDGIVNINGEN

Alle rådgivningssamtaler gennemføres af frivillige offerrådgivere. De får deres grunduddannelse af et landssekretariat beliggende i Fredericia, men efteruddannes også løbende i Offerrådgivningen i Hovedstaden. Det er nemlig et krav, at man har gennemgået en offerrådgivningsuddannelse for at få lov at vejlede og støtte ofre, vidner og pårørende til ofre.

Offerrådgivningen i Hovedstaden dækker Københavns Politikreds, som består af kommunerne: København, Frederiksberg, Taarnby og Dragør. Rådgivningen havde 1.886 samtaler i 2022, hvoraf 386 var personlige møder med brugerne. Offerrådgivningen i Hovedstaden er den største af offerrådgivningerne, og den drives af Røde Kors Hovedstaden. Da tragedien i Fields indtraf 3. juli sidste år, havde Offerådgivningen i Hovedstaden sit travleste døgn med over 600 opkald.