Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Primus Motor er en mentorordning for løsladte. Det er et landsdækkende tilbud til indsatte, der står overfor løsladelse.

 
Der er ingen øvre grænse for domslængde, men Primus Motor er ikke for registrerede rocker- og bandekriminelle samt fodlænkeafsonere og udvisningsdømte.
 
I Primus Motor matcher vi to mentorer med en indsat i sidste fase af afsoningen, og forløbet fortsætter efter løsladelse for at være med til at sikre, at den løsladte får en god start på sit nye liv. Mentorforløbet varer i et år efter løsladelse.

BLIV FRIVILLIG

Mentorernes opgave er at være en social og tryg støtte for den løsladte, og behovet for hjælp afhænger af den enkeltes situation. Som mentor i Primus Motor kan du være med til at øge livskvaliteten i et andet menneskes liv og dermed forhåbentlig forhindre tilbagefald til en kriminel løbebane.

Hvad forventer vi af dig?  

Som frivillig mentor kan du vise vej i kaos og hjælpe med at finde fodfæste. Du yder mental støtte, er en positiv rollemodel og kan støtte op om job- og boligsøgning, behandlingsforløb, overblik ift. økonomi og gæld og være en tillidsfuld sparringspartner og følgeven til nye netværk. 
For at blive mentor skal man have en god portion livserfaring, være over 25 år, robust og god til menneskelige relationer. Du skal være interesseret i at indgå i et mentorpar med en anden frivillig, et større mentornetværk og modtage supervision.  

Hvor og hvornår skal du hjælpe? 

Du skal være indstillet på at afsætte gennemsnitligt 3 timer ugentligt i hverdage og weekender, gennem et længere forløb med din mentee (op til ca. 15 mdr.). Der skal påregnes kortere eller længere rejsetid i forbindelse med besøg i fængslet. Kurser og mentormøder foregår oftest på hverdagsaftener. 

BLIV FRIVIILIG

Vil du være frivillig i Primus Motor, så skriv en mail til de frivillige aktivitetsledere på mentor@rodekors.dk

DET GØR VI OGSÅ

Mulighederne for at blive frivillig i Røde Kors Hovedstaden er mange. Send dit navn og nummer til rkh.frivillig@rodekors.dk, så ringer vi dig op hurtigst muligt og hjælper dig på vej.

Jeg vil gerne høre mere om at være frivillig