Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

Hvem er Qnet for?

Qnet er for kvinder, der har oplevet vold i en nær relation. Det er for kvinder der har boet på krisecenter eller som på anden vis har brudt med volden. Mere specifikt, så kan man komme med i Qnet hvis man:

1) Har oplevet vold i en nær relation og har brudt med den voldelige part

2) Ikke har et aktivt misbrug

3) Ikke har en ubehandlet alvorlig psykisk lidelse

4) Kan tale dansk eller engelsk på samtale-niveau

5) Har lysten og motivationen til at være en del af Qnet. 

Hvad laver man i Qnet?

I Qnet kan man både blive matchet med en 1:1 frivillig og/eller man kan blive en del af vores netværksaktiviteter. 

1:1 frivillig  

·      Man bliver matchet med en frivillig, som passer til de ønsker og behov man har

·      Man mødes ca. 2-3 gange om måneden 

·      I finder sammen ud af hvad I gerne vil bruge tiden på, men den frivillige støtter dig generelt i din nye situation og afhængigt af hvad du har brug for støtte til. Det kan være du har brug for en samtalepartner og en til at vende hverdagens bekymringer med, det kan være du har brug for støtte til møder med kommunen eller i din rolle som mor. Det kan også ske at du bare har brug for en ny ven, som du kan tale om stort og småt med.

·      Den frivillige kan dertil også hjælpe dig med at søge om julehjælp, en håndsrækning og om at deltage i andre arrangementer i Røde Kors.

·      1:1 støtten varer som udgangspunkt i ca. 1 år, men kan blive forlænget op til 1,5 år.


Netværket

·      Vores team af frivillige inviterer ca. hver 6 uge til et arrangement for andre kvinder, der er i samme situation som dig. 

·     Til netværksarrangementerne mødes kvinder, børn og frivillige og spiser sammen, tager på udflugter eller laver andet i fællesskab.

·      Der er rig mulighed for hygge, snak og samvær med andre, som også er i gang med at skabe et godt liv uden vold.

·      Sammen styrker man hinanden og skaber gode, fælles oplevelser.

·     De frivillige inviterer fra gang til gang, så man ved hvad der er på programmet. 

Hvem er de frivillige? 

Frivillige i Qnet er både unge, ældre, studerende, pensionerede og kvinder med meget forskellig baggrund. Fælles for dem alle er, at det er kvinder med overskud og lyst til at hjælpe andre kvinder. Alle frivillige har tavshedspligt.

Hvilken forskel gør Qnet? 

Mange kvinder, der har været med i Qnet oplever at trives bedre. 79% af kvinderne vurderer at Qnet har haft en positiv betydning for hvordan de har det i dag. Det samme gælder for børnene, hvor 94% af mødrene giver udryk for at deres børn har fået gode oplevelser sammen med andre børn i Qnet.

89% af kvinderne, der deltager i netværksarrangementerne, oplever at de er en del af et fællesskab, hvor de kan dele små og stor tanker, og at man får opbygget et netværk gennem Qnet.

Sidst men ikke mindst, så udtrykker 94% af kvinderne at de i noget eller stort omgang er blevet bedre i stand til at ændre deres egen livssituation i en positiv retning.

En af deltagerne fra Qnet udtrykker fx: ”Hvis Qnet ikke havde været der, så tror jeg, at jeg ville have været helt fortabt. De har hjulpet mig til at stå på mine egne ben og klare alle de ting, som jeg kan i dag”.

Hvordan kommer jeg med og hvad er processen?

·      Du udfylder formularen via dette link: https://podio.com/webforms/13708776/925161.
Du kan evt. udfylde den med en kontaktperson fra dit krisecenter.

·      Derefter vil en af vores frivillige teamledere tage kontakt til dig over telefonen. Hvis du ønsker det, kan vi sende en sms inden vi ringer, så du kender nummeret.

·      Derefter vil I aftale et opstartsmøde hvor teamlederen hun vil fortælle lidt mere om Qnet, hører om dine tanker og ønsker og forstå lidt mere omkring din baggrund og situation.

·      Hvis du derefter ønsker at blive matchet med en 1:1-frivillig, så vil teamlederen gå i gang med at lede efter et match til dig. Hvis du kun ønsker at være med i netværket, så vil vi derefter begynde at invitere dig med.

·      Når de har fundet et godt match, så vil I aftale en dag hvor du, teamlederen og dit match kan mødes og lære hinanden at kende.

·      Hvis I efter det første møde stadig har lyst til at fortsætte, så starter matchet op derefter og fortsætter i 1-1,5 år. 

Hvis du arbejder med mennesker, der har været udsat for vold?

Hvis du arbejder med mennesker, der har været udsat for vold og har spørgsmål til indsatsen, så er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du kender til en kvinde, som har brudt med volden, og som du tænker vil have gavn af Qnet, så er du velkommen til at udfylde formularen her sammen med kvinden: https://podio.com/webforms/13708776/925161.

Hvis du arbejder med mænd eller personer af andre køn, som har været udsat for vold, så hører vi gerne fra dig, da vi ser ind i at lave en lignende indsats for andre køn.

Kontakt og spørgsmål

Hvis du har de mindste spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til vores mail på rkh.qnet@rodekors.dk. Du kan også ringe til vores reception på 3833 6400 i vores åbningstider og så vil du blive omstillet til den relevante person. 

Vil du være en del af Qnet?

Tryk på knappen og udfyld formularen. Har du spørgsmål, så skriv til os på: rkh.qnet@rodekors.dk