Spring til indhold (tryk på Enter)
Røde Kors Hovedstaden

I en verden præget af konflikter og krig er det afgørende at forstå og respektere krigens regler og den humanitære folkeret, på engelsk International Humanitarian Law (IHL). En gruppe dedikerede frivillige arbejder aktivt for at udbrede denne vigtige viden gennem IHL-oplæg. I denne artikel kan du møde Cathrine, som er frivillig aktivitetsleder for oplægsgruppen. Vi har bedt hende om at dele ud af sin viden om krigens regler i en tid, hvor reglerne igen er på alles læber. På tidspunktet hvor denne artikel bliver skrevet er emnet igen blevet højaktuelt, eftersom konflikten mellem Israel og Palæstina er blusset op igen, og vi ser krigsforbrydelser begået på begge sider af konflikten.

IHL-reglerne gælder i hele verden og er bestemt af konventioner og traktater, der siger, at man skal opføre sig menneskeligt, selvom man er i krig. Røde Kors har et særligt mandat i kraft af at være nævnt i Genéve-konventionerne, hvilket blandt andet giver Røde Kors ret til at yde humanitær hjælp i væbnede konflikter. Mandatet indebærer også en forpligtelse og en mission for Røde Kors om at formidle Den humanitære folkeret. Det gør vi gennem oplæg om IHL og krigens regler.

Interessen for krigens regler startede i forsvaret

Cathrine arbejder som frivillig aktivitetsleder i IHL-oplægsgruppen i Røde Kors Hovedstaden. I sit frivillige arbejde koordinerer hun oplægsgruppen, der består af 10 engagerede frivillige oplægsholdere foruden hende selv. Hun beskriver, at hendes interesse startede, da hun var i forsvaret:

”Jeg var i forsvaret i et års tid, hvor vi havde undervisning om krigens regler, og det synes jeg var virkelig fascinerende, at der er en tanke bag, hvordan man skal føre krig, og at man har opstillet regler for det. Det var, og er stadig, paradoksalt for mig at lære, at man har opstillet regler for noget så umenneskeligt som krig. Krigens regler accepterer krigens præmis, da det ikker ulovligt at føre krig. Samtidig skal man handle medmenneskeligt eksempelvis ved at civile skal beskyttes. På den måde startede min motivation for det frivillige arbejde, jeg laver nu”.

Hvordan skal vi forstå krigens regler?

IHL-oplægsgruppen består af 10 personer med forskellige baggrunde, herunder tidligere soldater, studerende inden for international sikkerhed og folkeret, samt frivillige med interesse for formidling. Fælles for dem alle er, at de gør et stort stykke arbejde i at oplyse civilsamfundet om regler for krigsførelse i en tid, hvor krige og konflikter præger det internationale samfund. Netop den aktuelle verdenssituation nævner Cathrine også som en motivationsfaktor:

”Man hører en masse udsagn i medierne, hvor der bliver nævnt krigens regler. Tanken med vores oplæg er derfor at give civilsamfundet viden og værktøjer til selv at kunne gøre sig nogle tanker og tage stilling til, hvad der foregår i verden omkring dem”.

Oplæggene, der typisk varer to timer, henvender sig til alt fra gymnasier, folkeskoler, aftenskoler, foreninger, events og festivaler. Cathrine fremhæver, hvor vigtigt det er at skabe diskussion og refleksion blandt deltagerne, da krigens regler ofte involverer komplekse dilemmaer.

”Dem vi holder oplæg for er typisk meget interesserede i at stille spørgsmål og diskutere vores eksempler. Det giver god mening, fordi anvendelsen af krigens regler typisk handler om en afvejning af hensyn, hvor der ikke er et entydigt rigtigt svar. Krigens regler kan derfor i nogle eksempler godt diskuteres,” siger hun.

Cathrine kan derfor nikke genkendende til at regler for krig kan være svære at forstå og navigere i. Her fremhæver hun, hvordan politisk brug af IHL kan skabe forvirring:

”Krigens regler bliver brugt politisk. Man bruger dem til at argumentere ud fra, men desværre ikke altid på den rigtige måde. Vi ser, at man kan bruge dem til at påpege, at den anden part ikke følger reglerne men uden at sige, at man også selv bryder dem. Det kan derfor være svært at navigere i, hvem der faktisk overholder reglerne.”

Cathrine påpeger derudover også, at reglerne i sig selv kan være vanskelige at tolke, da der ikke altid er tale om et endegyldigt svar.

Den aktuelle verdenssituation skaber stigende interesse for IHL-oplæg

De frivillige oplægsholdere har lagt mærke til en stigende interesse for IHL-oplæggene i lyset af verdenssituationen de seneste år. Det har ikke ændret udgangspunktet for oplæggene, dog har det haft indflydelse på de eksempler og dilemmaer, de præsenterer, samt de spørgsmål der kommer fra deltagerne.

På trods af verdenssituationens udfordringer, understreger Cathrine, at de frivillige oplægsholderes tilgang forbliver neutral og objektiv. Deres mål er at formidle, give deltagerne værktøjer og lade dem tage stilling til de aktuelle udfordringer, vi ser i verdenen lige nu, hvilket i sidste ende er afgørende for at opnå en mere oplyst og engageret civilbefolkning.

De mest almindelige spørgsmål, de møder, drejer sig om konsekvenserne af at overtræde reglerne. Tilskuerne spørger ofte om, hvor relevante reglerne er, når de alligevel bliver brudt. Til det svarer Cathrine, at alternativet uden regler ville være værre, og hun understreger, at man faktisk har et system til at håndhæve reglerne og retsforfølge krigsforbrydere i form af Den internationale Straffedomstol;

”Vi prøver at være transparente omkring, at vi faktisk har institutioner, der kan retsforfølge krigsforbrydelser, og hvad deres rolle er, men også at understrege, at det ikke fungerer perfekt, som det er lige nu”.

 

Få et indblik i krigens regler

Cathrine fremhæver den stigende interesse for IHL-oplæggene i lyset af verdenssituationen og ser det som en motivationsfaktor for sit frivillige arbejde. Hvis du er interesseret i at booke et IHL-oplæg for at få en dybere forståelse for krigens regler, så kan du gøre det her. Cathrines personlige erfaring er, at kendskabet til IHL, gør det lettere at forholde sig til verdenssituationen, da det er rart at have noget konkret fakta at lægge sig op ad. 

Hun står derfor tilbage med en følelse af, at hendes frivillige arbejde gør en betydelig forskel, og det bekræfter, hvor vigtigt det er at udbrede kendskabet til krigens regler. 

Send en mail til rkh.ihl@rodekors.dk

Book dit oplæg her